کفش راحتی مردانه مدل PART-SO


پخش هادی

عملکرد:

۲.۹

از ۵

۸۰.۶٪

رضایت از کالا


پخش هادی

عملکرد
۲.۹از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۴ ماه پیش)

۹۹.۱٪

تامین به موقع

۹۹.۷٪

تعهد ارسال

۹۹٪

بدون مرجوعی

۸۰.۶٪رضایت از کالا(۳۳۵ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۶٪

 • راضی

  ۴۴٪

 • نظری ندارم

  ۹٪

 • ناراضی

  ۶٪

 • کاملا ناراضی

  ۴٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵

۸۰٪

رضایت از کالا


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۸۰٪رضایت از کالا(۲ نفر)

 • کاملا راضی

  ۰٪

 • راضی

  ۱۰۰٪

 • نظری ندارم

  ۰٪

 • ناراضی

  ۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


پخش هادی

عملکرد:

۲.۹

از ۵

۷۷.۸٪

رضایت از کالا


پخش هادی

عملکرد
۲.۹از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۴ ماه پیش)

۹۹.۱٪

تامین به موقع

۹۹.۷٪

تعهد ارسال

۹۹٪

بدون مرجوعی

۷۷.۸٪رضایت از کالا(۴۴۰ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۳٪

 • راضی

  ۴۳٪

 • نظری ندارم

  ۱۰٪

 • ناراضی

  ۹٪

 • کاملا ناراضی

  ۵٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


پخش هادی

عملکرد:

۲.۹

از ۵

۷۸.۶٪

رضایت از کالا


پخش هادی

عملکرد
۲.۹از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۴ ماه پیش)

۹۹.۱٪

تامین به موقع

۹۹.۷٪

تعهد ارسال

۹۹٪

بدون مرجوعی

۷۸.۶٪رضایت از کالا(۵۳۳ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۵٪

 • راضی

  ۴۳٪

 • نظری ندارم

  ۸٪

 • ناراضی

  ۸٪

 • کاملا ناراضی

  ۶٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵

۷۰٪

رضایت از کالا


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۷۰٪رضایت از کالا(۲ نفر)

 • کاملا راضی

  ۵۰٪

 • راضی

  ۰٪

 • نظری ندارم

  ۰٪

 • ناراضی

  ۵۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


پخش هادی

عملکرد:

۲.۹

از ۵

۸۰.۲٪

رضایت از کالا


پخش هادی

عملکرد
۲.۹از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۴ ماه پیش)

۹۹.۱٪

تامین به موقع

۹۹.۷٪

تعهد ارسال

۹۹٪

بدون مرجوعی

۸۰.۲٪رضایت از کالا(۱۷۰ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۹٪

 • راضی

  ۳۷٪

 • نظری ندارم

  ۱۲٪

 • ناراضی

  ۷٪

 • کاملا ناراضی

  ۴٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


پخش هادی

عملکرد:

۲.۹

از ۵

۷۹٪

رضایت از کالا


پخش هادی

عملکرد
۲.۹از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۴ ماه پیش)

۹۹.۱٪

تامین به موقع

۹۹.۷٪

تعهد ارسال

۹۹٪

بدون مرجوعی

۷۹٪رضایت از کالا(۵۲۷ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۸٪

 • راضی

  ۳۹٪

 • نظری ندارم

  ۹٪

 • ناراضی

  ۹٪

 • کاملا ناراضی

  ۵٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مرکز پخش محمد

عملکرد
۲از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۱ ماه پیش)

۹۸.۳٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۸.۵٪

بدون مرجوعی

۷۷.۴٪رضایت از کالا(۵۵ نفر)

 • کاملا راضی

  ۴۰٪

 • راضی

  ۳۵٪

 • نظری ندارم

  ۵٪

 • ناراضی

  ۱۳٪

 • کاملا ناراضی

  ۷٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


کفش ونیز

عملکرد:

۳.۹

از ۵

۶۹.۲٪

رضایت از کالا


کفش ونیز

عملکرد
۳.۹از ۵
(عضویت از ۱ سال, ۳ ماه پیش)

۹۹.۷٪

تامین به موقع

۹۹.۹٪

تعهد ارسال

۹۹.۲٪

بدون مرجوعی

۶۹.۲٪رضایت از کالا(۳۷ نفر)

 • کاملا راضی

  ۲۲٪

 • راضی

  ۴۶٪

 • نظری ندارم

  ۵٪

 • ناراضی

  ۱۱٪

 • کاملا ناراضی

  ۱۶٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵

۹۳.۴٪

رضایت از کالا


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۹۳.۴٪رضایت از کالا(۳ نفر)

 • کاملا راضی

  ۶۷٪

 • راضی

  ۳۳٪

 • نظری ندارم

  ۰٪

 • ناراضی

  ۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مرکز پخش محمد

عملکرد
۲از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۱ ماه پیش)

۹۸.۳٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۸.۵٪

بدون مرجوعی

۷۶.۶٪رضایت از کالا(۵۹ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۴٪

 • راضی

  ۴۱٪

 • نظری ندارم

  ۵٪

 • ناراضی

  ۱۵٪

 • کاملا ناراضی

  ۵٪

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مرکز پخش محمد

عملکرد
۲از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۱ ماه پیش)

۹۸.۳٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۸.۵٪

بدون مرجوعی

۷۵.۲٪رضایت از کالا(۳۷ نفر)

 • کاملا راضی

  ۲۷٪

 • راضی

  ۴۹٪

 • نظری ندارم

  ۵٪

 • ناراضی

  ۱۱٪

 • کاملا ناراضی

  ۸٪

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مرکز پخش محمد

عملکرد
۲از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۱ ماه پیش)

۹۸.۳٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۸.۵٪

بدون مرجوعی

۷۴.۲٪رضایت از کالا(۷۵ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۳٪

 • راضی

  ۳۶٪

 • نظری ندارم

  ۱۱٪

 • ناراضی

  ۸٪

 • کاملا ناراضی

  ۱۲٪

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵

۲۰٪

رضایت از کالا


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۲۰٪رضایت از کالا(۱ نفر)

 • کاملا راضی

  ۰٪

 • راضی

  ۰٪

 • نظری ندارم

  ۰٪

 • ناراضی

  ۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۱۰۰٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


ژاک

عملکرد:

۵

از ۵

۴۰٪

رضایت از کالا


ژاک

عملکرد
۵از ۵
(عضویت از ۳ سال, ۴ هفته پیش)

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۴۰٪رضایت از کالا(۱ نفر)

 • کاملا راضی

  ۰٪

 • راضی

  ۰٪

 • نظری ندارم

  ۰٪

 • ناراضی

  ۱۰۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مدترین

عملکرد:

۳.۹

از ۵

۸۶.۴٪

رضایت از کالا


مدترین

عملکرد
۳.۹از ۵
(عضویت از ۱ سال, ۵ ماه پیش)

۹۹.۷٪

تامین به موقع

۹۹.۸٪

تعهد ارسال

۹۹.۲٪

بدون مرجوعی

۸۶.۴٪رضایت از کالا(۱۹ نفر)

 • کاملا راضی

  ۴۷٪

 • راضی

  ۴۲٪

 • نظری ندارم

  ۵٪

 • ناراضی

  ۵٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مدترین

عملکرد:

۳.۹

از ۵

۸۳.۸٪

رضایت از کالا


مدترین

عملکرد
۳.۹از ۵
(عضویت از ۱ سال, ۵ ماه پیش)

۹۹.۷٪

تامین به موقع

۹۹.۸٪

تعهد ارسال

۹۹.۲٪

بدون مرجوعی

۸۳.۸٪رضایت از کالا(۲۷ نفر)

 • کاملا راضی

  ۴۴٪

 • راضی

  ۳۷٪

 • نظری ندارم

  ۱۵٪

 • ناراضی

  ۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۴٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مدترین

عملکرد:

۳.۹

از ۵

۷۹.۴٪

رضایت از کالا


مدترین

عملکرد
۳.۹از ۵
(عضویت از ۱ سال, ۵ ماه پیش)

۹۹.۷٪

تامین به موقع

۹۹.۸٪

تعهد ارسال

۹۹.۲٪

بدون مرجوعی

۷۹.۴٪رضایت از کالا(۳۳ نفر)

 • کاملا راضی

  ۳۳٪

 • راضی

  ۴۲٪

 • نظری ندارم

  ۱۲٪

 • ناراضی

  ۱۲٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


داز

عملکرد:

۱

از ۵

۸۱.۶٪

رضایت از کالا


داز

عملکرد
۱از ۵
(عضویت از ۸ ماه, ۲ ساعت پیش)

۹۵.۸٪

تامین به موقع

۹۸.۳٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۸۱.۶٪رضایت از کالا(۲۶ نفر)

 • کاملا راضی

  ۲۷٪

 • راضی

  ۶۲٪

 • نظری ندارم

  ۸٪

 • ناراضی

  ۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۴٪

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


داز

عملکرد:

۱

از ۵


داز

عملکرد
۱از ۵
(عضویت از ۸ ماه, ۲ ساعت پیش)

۹۵.۸٪

تامین به موقع

۹۸.۳٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۲ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


داز

عملکرد:

۱

از ۵

۶۰٪

رضایت از کالا


داز

عملکرد
۱از ۵
(عضویت از ۸ ماه, ۲ ساعت پیش)

۹۵.۸٪

تامین به موقع

۹۸.۳٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۶۰٪رضایت از کالا(۲ نفر)

 • کاملا راضی

  ۰٪

 • راضی

  ۵۰٪

 • نظری ندارم

  ۰٪

 • ناراضی

  ۵۰٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا از ۲ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


داز

عملکرد:

۱

از ۵

۸۳.۶٪

رضایت از کالا


داز

عملکرد
۱از ۵
(عضویت از ۸ ماه, ۲ ساعت پیش)

۹۵.۸٪

تامین به موقع

۹۸.۳٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۸۳.۶٪رضایت از کالا(۱۷ نفر)

 • کاملا راضی

  ۵۳٪

 • راضی

  ۲۹٪

 • نظری ندارم

  ۶٪

 • ناراضی

  ۶٪

 • کاملا ناراضی

  ۶٪

ارسال دیجی‌کالا از ۲ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


داز

عملکرد:

۱

از ۵

۸۱.۴٪

رضایت از کالا


داز

عملکرد
۱از ۵
(عضویت از ۸ ماه, ۲ ساعت پیش)

۹۵.۸٪

تامین به موقع

۹۸.۳٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۸۱.۴٪رضایت از کالا(۱۴ نفر)

 • کاملا راضی

  ۴۳٪

 • راضی

  ۳۶٪

 • نظری ندارم

  ۷٪

 • ناراضی

  ۱۴٪

 • کاملا ناراضی

  ۰٪

ارسال دیجی‌کالا از ۲ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


داز

عملکرد:

۱

از ۵

۷۲.۴٪

رضایت از کالا


داز

عملکرد
۱از ۵
(عضویت از ۸ ماه, ۲ ساعت پیش)

۹۵.۸٪

تامین به موقع

۹۸.۳٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون مرجوعی

۷۲.۴٪رضایت از کالا(۱۳ نفر)

 • کاملا راضی

  ۴۶٪

 • راضی

  ۱۵٪

 • نظری ندارم

  ۸٪

 • ناراضی

  ۱۵٪

 • کاملا ناراضی

  ۱۵٪

ارسال دیجی‌کالا از ۲ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا


مرکز پخش محمد

عملکرد
۲از ۵
(عضویت از ۲ سال, ۱ ماه پیش)

۹۸.۳٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۸.۵٪

بدون مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا