پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4Plus بسته 32 عددی

ویژگی های کالا

پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4Plus بسته 32 عددی

دیجی‌کالا

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

کاملا ناراضی

عالی

عملکرد کلی فروشنده

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۹.۹٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

ارسال سریع سوپرمارکتی دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۰۴,۵۰۰

۱۰۴,۵۰۰


تیتی شاپ
برگزیده

۹۰٪ رضایت خریداران

عملکرد

خوب

تیتی شاپ

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

راضی

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۸.۴٪

تامین به موقع

۹۹.۹٪

تعهد ارسال

۹۹.۴٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۵,۹۱۰

۱۲۵,۹۱۰

اورنج کانتی

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

راضی

عالی

عملکرد کلی فروشنده

۹۸.۷٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۹.۹٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۵,۹۸۰

۱۲۵,۹۸۰


سارامون

۸۸.۲٪ رضایت خریداران

عملکرد

خوب

سارامون

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

بدون نظر

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۸.۸٪

تامین به موقع

۹۹.۹٪

تعهد ارسال

۹۸.۹٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۵,۹۰۰

۱۲۵,۹۰۰


ریفنانس

۸۶.۶٪ رضایت خریداران

عملکرد

خوب

ریفنانس

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

ناراضی

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۶.۴٪

تامین به موقع

۹۹.۶٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۷,۰۰۰

۱۲۷,۰۰۰


مرسه کالا
برگزیده

۸۶.۶٪ رضایت خریداران

عملکرد

عالی

مرسه کالا

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

راضی

عالی

عملکرد کلی فروشنده

۹۸.۸٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۸,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰

محصولات بهداشتی آرامش

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

کاملا راضی

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۶.۶٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۱,۵۰۰

۱۲۱,۵۰۰

ریگان مال

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۲.۷٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

ارسال فروشنده

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۵,۵۰۰

۱۲۵,۵۰۰

پخش کالای مرکزی

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

راضی

متوسط

عملکرد کلی فروشنده

۹۷٪

تامین به موقع

۹۹.۳٪

تعهد ارسال

۹۹.۶٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

ارسال فروشنده

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۶,۵۰۰

۱۲۶,۵۰۰


عمتک

۹۰٪ رضایت خریداران

عملکرد

ضعیف

عمتک

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

راضی

ضعیف

عملکرد کلی فروشنده

۹۱.۷٪

تامین به موقع

۹۸٪

تعهد ارسال

۹۷.۹٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۷,۰۰۰

۱۲۷,۰۰۰

بادیز کالا

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

عالی

عملکرد کلی فروشنده

۱۰۰٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۸,۰۰۰

۱۲۸,۰۰۰

ایران بیوتی

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

عالی

عملکرد کلی فروشنده

۹۸.۹٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۹.۹٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۹,۰۰۰

۱۲۹,۰۰۰

آریا سلامت نفس

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

ضعیف

عملکرد کلی فروشنده

۹۶.۵٪

تامین به موقع

۹۵٪

تعهد ارسال

۹۴.۷٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۳۰,۰۰۰

۱۳۰,۰۰۰

آماکل

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

کاملا راضی

کاملا راضی

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۳.۷٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۹.۷٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۳۱,۰۰۰

۱۳۱,۰۰۰

فروشگاه آچینو

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۷.۷٪

تامین به موقع

۹۹.۸٪

تعهد ارسال

۹۹.۶٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۳۲,۵۵۰

۱۳۲,۵۵۰

طب پدیده

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

متوسط

عملکرد کلی فروشنده

۳۳.۳٪

تامین به موقع

۵۰٪

تعهد ارسال

۱۰۰٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۱ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۳۲,۵۵۰

۱۳۲,۵۵۰

رزگل تام

عضویت از پیش

٪

رضایت خریداران از کیفیت کالا

این عدد درصد رضایت خریداران از کیفیت کالای این فروشنده را نشان می‌دهد. میزان رضایت توسط خریداران کالا با شرکت در نظرسنجی تعیین می‌شود.

از مجموعنفر

خوب

عملکرد کلی فروشنده

۹۴.۸٪

تامین به موقع

۱۰۰٪

تعهد ارسال

۹۹.۶٪

بدون ثبت مرجوعی

ارسال دیجی‌کالا از ۲ روز کاری دیگر

گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا

۱۲۶,۰۰۰

۱۲۶,۰۰۰

منبع : www.digikala.com

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پوشک مای بیبی آبی سری مهربان با پوست سایز 4Plus بسته 32 عددی”
دکمه بازگشت به بالا