کتاب ، لوازم تحریر ، هنر

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120121097.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب طراحی و محاسبه چرخدنده ها اثر محمد علیپور باغبان نژاد و یوسف علیپور باغبان نژاد نشر احرار تبریز

کتاب طراحی و محاسبه چرخدنده ها اثر محمد علیپور باغبان نژاد و یوسف علیپور باغبان نژاد نشر احرار تبریز
کتاب طراحی و محاسبه چرخدنده ها اثر محمد علیپور باغبان نژاد و یوسف علیپور باغبان نژاد نشر احرار تبریز
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120137606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب عاشقانه ترین گفتگو اثر یوسف علیپور باغبان نژاد نشر احرار تبریز

کتاب عاشقانه ترین گفتگو اثر یوسف علیپور باغبان نژاد نشر احرار تبریز
کتاب عاشقانه ترین گفتگو اثر یوسف علیپور باغبان نژاد نشر احرار تبریز

٪

۲۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5f8ed6e52109be2208d4d6536095196aab119cef_1607097984.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای واجب و همگانی اثر یوسف علیپورباغبان نژاد نشر احرار تبریز

کتاب امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای واجب و همگانی اثر یوسف علیپورباغبان نژاد نشر احرار تبریز
کتاب امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای واجب و همگانی اثر یوسف علیپورباغبان نژاد نشر احرار تبریز
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113764485.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مدادرنگی فابرکاستل مدل پلی کروموس کد 135728 مجموعه 108 عددی

مدادرنگی فابرکاستل مدل پلی کروموس کد 135728 مجموعه 108 عددی
مدادرنگی فابرکاستل مدل پلی کروموس کد 135728 مجموعه 108 عددی

۱۵,۳۸۷,۸۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4064487.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاغذ رنگی 20 برگ ره آورد کد 05 سایز A4

کاغذ رنگی 20 برگ ره آورد کد 05 سایز A4
کاغذ رنگی 20 برگ ره آورد کد 05 سایز A4

٪

۷,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2113921.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاغذ A4 کپی مکس بسته 500 عددی

کاغذ A4 کپی مکس بسته 500 عددی
کاغذ A4 کپی مکس بسته 500 عددی

٪

۸۲,۰۰۰

۷۰,۹۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c90885c3241f70d745e472d599ba41bdebb61d3_1593956650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران
کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین اثر فلورانس اسکاول شین انتشارات نگین ایران

۸۴٪

۱۷۵,۰۰۰

۲۷,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121971886.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

نشانگر کتاب چرما اسپرت کد 79BM-3 بسته 3 عددی

نشانگر کتاب چرما اسپرت کد 79BM-3 بسته 3 عددی
نشانگر کتاب چرما اسپرت کد 79BM-3 بسته 3 عددی

۴۴٪

۸,۲۰۰

۴,۵۸۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4730112.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

روان نویس پنتر مدل FL 101

روان نویس پنتر مدل FL 101
روان نویس پنتر مدل FL 101

٪

۷,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cd04cb0e7103a7d9cd37faed23dd2d0590afe88d_1616836792.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب نواری جانسون مدل Ultra clean کد 2021 عرض 1.7 سانتی متر

چسب نواری جانسون مدل Ultra clean کد 2021 عرض 1.7 سانتی متر
چسب نواری جانسون مدل Ultra clean کد 2021 عرض 1.7 سانتی متر

٪

۳,۰۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120601049.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

رنگ اکریلیک کد 2 حجم ۶۰ میلی لیتر

رنگ اکریلیک کد 2 حجم ۶۰ میلی لیتر
رنگ اکریلیک کد 2 حجم ۶۰ میلی لیتر

٪

۱۰,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/492471e508f91d0763b0ce355ed424a8963ea486_1601894687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چوب بستنی مدل G10 بسته 80 عددی

چوب بستنی مدل G10 بسته 80 عددی
چوب بستنی مدل G10 بسته 80 عددی
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114062863.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماژیک وایت برد کد x-828 M بسته 4 عددی

ماژیک وایت برد کد x-828 M بسته 4 عددی
ماژیک وایت برد کد x-828 M بسته 4 عددی

٪

۱۲,۶۶۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9ffb0f05f3a814531caf5fd7ac51b059ef5dc828_1618050051.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لاک غلط گیر سی کلاس مدل 141

لاک غلط گیر سی کلاس مدل 141
لاک غلط گیر سی کلاس مدل 141

٪

۱۰,۰۰۰

۴,۹۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4125341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

خودکار کیان مدل B2 بسته 2 عددی

خودکار کیان مدل B2 بسته 2 عددی
خودکار کیان مدل B2 بسته 2 عددی

٪

۶,۶۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5457777.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

چسب دو طرفه یک سانت عرض پنج متر طول

چسب دو طرفه یک سانت عرض پنج متر طول
چسب دو طرفه یک سانت عرض پنج متر طول

۶٪

۸,۹۵۰

۸,۴۵۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112778320.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دفتر مشق 100 برگ کد M1

دفتر مشق 100 برگ کد M1
دفتر مشق 100 برگ کد M1

٪

۱۳,۷۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111177994.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب 504 واژه کاملا ضروری اثر جمعی از نویسندگان نشر علم و دانش

کتاب 504 واژه کاملا ضروری اثر جمعی از نویسندگان نشر علم و دانش
کتاب 504 واژه کاملا ضروری اثر جمعی از نویسندگان نشر علم و دانش

۸۶٪

۷۰,۰۰۰

۹,۸۹۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/55efe4db84a64ba881e4c405e04f063f315b0705_1600611205.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

صحیفه سجادیه ترجمه استاد حسین انصاریان نشر هادی مجد

صحیفه سجادیه ترجمه استاد حسین انصاریان نشر هادی مجد
صحیفه سجادیه ترجمه استاد حسین انصاریان نشر هادی مجد

٪

۳۵,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5118504.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

سینی مسی طرح گرد کد 4009 سایز 7 قطر 30 سانتی متر

سینی مسی طرح گرد کد 4009 سایز 7 قطر 30 سانتی متر
سینی مسی طرح گرد کد 4009 سایز 7 قطر 30 سانتی متر

٪

۲۳۴,۵۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ea8623c4afb665abc4677a94a202fc41a77460b0_1602600493.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

قندان چوبی فرهنگ کد GS22

قندان چوبی فرهنگ کد GS22
قندان چوبی فرهنگ کد GS22

٪

۵۴,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6dc149961c824c14dfc5b2a5704ac3efd165b54b_1618473157.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کاغذ یادداشت مستر راد مدل تینا کد W-1388 بسته 200 عددی

کاغذ یادداشت مستر راد مدل تینا کد W-1388 بسته 200 عددی
کاغذ یادداشت مستر راد مدل تینا کد W-1388 بسته 200 عددی

۲۵٪

۱۶,۰۰۰

۱۲,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2691865.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

میز تحریر تاشوو تنظیم شو میلاد سفید 70

میز تحریر تاشوو تنظیم شو میلاد سفید 70
میز تحریر تاشوو تنظیم شو میلاد سفید 70

٪

۱۷۷,۰۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4399332.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

آهنربا حلقه ای مدل فریت بسته 20 عددی

آهنربا حلقه ای مدل فریت بسته 20 عددی
آهنربا حلقه ای مدل فریت بسته 20 عددی

٪

۶,۴۰۰ تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1217305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کتاب کوچک آداب معاشرت اثر ویجایا کومار

کتاب کوچک آداب معاشرت اثر ویجایا کومار
کتاب کوچک آداب معاشرت اثر ویجایا کومار
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121170685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماژیک علامت گذار طرح هویج مجموعه 6 عددی

ماژیک علامت گذار طرح هویج مجموعه 6 عددی
ماژیک علامت گذار طرح هویج مجموعه 6 عددی

٪

۴۳,۰۰۰ تومان

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا