تلفن و فکس 

9 محصول وجود دارد.
در هر صفحه

مشخصات کلی تعداد گوشی قابلیت استفاده با دو گوشی تعداد خط 1 حافظه دفترچه تلفن 50 شماره حافظه Caller ID 50 شماره

675,000 تومان
موجود

مشخصات کلی تعداد گوشی 1 ثابت، 1 بی سیم تعداد خط 1 حافظه دفترچه تلفن 100 شماره حافظه Caller ID 50 شماره

315,000 تومان
موجود

مشخصات کلی تعداد گوشی 1 بی سیم تعداد خط 1 حافظه دفترچه تلفن 100 شماره حافظه Caller ID 50 شماره

195,000 تومان
موجود

مشخصات کلی تعداد گوشی 1 بی سیم تعداد خط 1 حافظه دفترچه تلفن 50 شماره حافظه Caller ID 50 شماره

565,000 تومان
موجود
نمایش 1 - 4 از 9 مورد

بالا